Vårt formål

Refsnes Velforening har som formål å arbeide for medlemmenes felles interesse. Velforeningen skal arbeide for utbygging av anlegg og områder til beste for beboere, og påse at gjeldende bestemmelser blir overholdt. 

Velet skal arbeide for kulturelle formål, stimulere fritidsaktiviteter og bidra til bedre kontakt mellom beboerne på Refsnes. 

Velforeningen er politisk uavhengig.

Årsmøte tirsdag 16/2-16, fra kl. 19.00 på Refsnes Fritidshus.