Åpning SPENST-løkka

Åpning av SPENST-løkka torsdag 24. mai, kl 17:00