Nyheter

Generalforsamling 2012

Torsdag 24. januar 2013 ble det avholdt årsmøte i Refsnes Velforening. 

Klikk på linkene for å lese årsberetning, regnskap og budsjett.

Innkalling/Agenda

- Årsberetning 2012

- Regnskap 2012

- Budsjett 2013