Refsnes vel har inngått festeavtale med Moss kommune som løper over 10 år.

Majaparken er den lille grønne lungen som ligger i «Bermudatriangelet» mellom Svaleveien, Bekkefaret og Refsnesstranda.

Det er nedsatt en prosjektgruppe som skal utrede bruksområde og mulighetene med parken. Formålet er imidlertid å utbedre parken før den gror fullstendig igjen.

Mer informasjon om prosjektet ble gitt på Årsmøtet 12. januar 2012. Referat laster du ned her.