For å kunne gjennomføre aktiviteter til fordel for nærmiljøet, trenger vi økonomisk støtte. 

Refsnes Vel har sine inntekter gjennom medlemskontingent og pengegaver. 

Årskontigenten er satt til kr 150,- pr husstand (minimum). 

Husk å merke betalingen med navn og adresse.