Utbygging Refsnes Gods

Styret i Refsnes Vel har den siste tiden mottatt en rekke henvendelser fra bekymrede beboere på bakgrunn av det fremlagte forslaget til omregulering av hotellets parkeringsplass med tilhørende plantegninger for utbygging av både leiligheter og utvidelse av hotellet.

Saken er behandlet i styret og her er uttalelsen.

Ny uttalelse fra Refsnes Vel